SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A PŘEDÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Souhlasím s tím, aby DRFG a.s., IČO: 28264720, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále také „společnost“), jakožto správce, předávala mé osobní údaje včetně emailové adresy, pokud tato byla společnosti předána:

  • fyzickým a právnickým osobám zabývající se poskytováním a zprostředkováním služeb finančního poradenství, které jsou uvedeny v seznamu zde;
Adam Jurečka Michael Molek
Aleš Brabenec Michaela Duchoňová
Andrea Vyskočilová Michaela Špinarová
Aneta Dědinová Michal Fujak
Aneta Hanzlová Michal Pekař
Jozef Balogh Michal Pořádek
Jan Bartušek Monika Nesrstová
Jan Šťastný Monika Řešétková
Barbora Bílková Moravcová Barbora
Richard Boukal Mynářová Bronislava
Naděžda Brabcová David Myslil
Pavel Brázda Pavel Najman
Hana Brůhová Jakub Navrátil
Jiří Coufal Tomáš Němec
Dana Sohrová Gabriela Neumannová
David Vondráček Ondřej Novák
Dagmar Diatková Petra Nováková
Lenka Drábková Marcel Nývlt
Filip Rampula Oldřich Pátek
Vratislav Fišar Pavol Onderčin
Přemysl Glembek Milan Ondračka
Marek Hába Ondřej Semera
Martin Hájek Pavel Pastorek
Hana Krupková Pavel Bezr
Hana Šulcová Pavel Patřičný
Radka Hanáková Pavel Prokeš
Tibor Hegedus Pavel Rumplík
Martin Herůdek Pavel Vaňásek
Ivan Hlásenský Ondřej Pavlica
Barbora Homoláčová Dana Pechalová
Martin Horák Petr Bartoň
Adriana Horáková Petr Dolák
Lukáš Hrma Petr Krajcigr
Pavel Hruška Petra Coufalová
Tomáš Hruška Jan Petříček
Zuzana Hrušková Tomáš Platil
Zbyněk Hudík Miroslav Pluháček
Lenka Chmelíková Martin Podolák
Daniel Ilek Martin Pochylý
Miluše Indrychová Pavel Raček
Miloš Pelíšek Jana Račková
Ivan Džaja Zdeňka Rawi
Jiří Ivančo Jan Rettich
Kamila Ivanová Petra Richterová
Iveta Holoubková Romana Brázdová
Jan Kruliš Michal Řezáč
Jana Číhalová Aleš Seifert
Filip Jaroš Barbora Skalská
Robert Jašůrek Michal Skýpala
Alena Jeklová Evžen Sokol
Jelínková Jelínková Dušan Spál
Jitka Horáková Stanislav Lendyel
Marek John Oldřich Stehlík
Pavel Kačmář Martin Stloukal
Martin Kalabis Ladislav Stratil
Jiří Kalich Světlana Fiodorova
Aleš Kamrád Světlana Kubánková
Karel Pogštefl Kateřina Šádková
Petr Kavka Jiří Šeliga
Antonín Keller Jiří Šimorda
Vladimír Klinský Antonín Šmerda
Jiří Knotek Monika Šmíd
Martin Koblasa Jakub Štencel
Martin Kocourek Helena Štumpová
Konečná Martin Švestka
Kopecký Pavel Tamáš
Korábová Tomáš Hruška
Kožíšková Tomáš Kouřil
Kratochvíl Tomáš Sadilek
Krejčí Adam Trávník
Krkoška Alena Trčková
Krupička Erik Trnik
Kučera František Tůma
Kuhtz Rudolf Tůma
Kundera Václav Maštera
Kyjovský Martin Vaculík
Lakva Petr Válek
Leona Bařinová Jana Valouchová
Jitka Lofajová Petr Vaněk
Lucie Autratová Adam Vaškeba
Lucie Štveráková Zdeňka Večerková
Lukáš Marek Milan Větrovec
Jakub Lukšík Jan Vilímek
Andrea Machálková Ivo Vitmajer
Petr Majer Vladislav Jakubů
Olga Malinová Radek Vodička
Martina Maníková Ladislav Vohralík
Michaela Maníková Vojtěch Hebnar
Marcela Králová Vojtěch Kolář
Dominik Marek David Zábrasnký
Nicol Marek Andrea Zdražilová
Lenka Marková Ivona Zlámalíková
Martin Hájek Zuzana Kavalová
Martin Průša Zuzana Pořádková
Martin Švarc Zuzana Rampulová
Martina Dobrovolná Jan Zýrek
Lukáš Martínek
Petr Mašek
Matěj Kolář
Petr Matýsek

pro účely přímého marketingu, zejména nabízení produktů, služeb, novinek, akcí či jiných událostí.

Tento souhlas je udělen na dobu deseti (10) let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

 

K souhlasu 

Svůj souhlas vyjadřuji zaškrtnutím políčka vedle uvedeného souhlasu.

Beru na vědomí, že neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje má práva vyplývající ze smluv uzavřených se společností.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo.

 

Právo odvolat souhlas

Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: sekretariat@drfg.cz, dopisem na adrese Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným naší společnosti. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu bez zbytečného odkladu ukončeno.

 

Informační povinnost

Bližší informace o zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsem obdržel před udělením tohoto souhlasu a rovněž jsou dostupné na adrese https://www.drfg.cz v sekci Ochrana osobních údajů.