Finance

Finanční služby ve skupině DRFG

Investiční skupina DRFG spatřuje ve finančních službách jednu z klíčových oblastí, do které hodlá i v nadcházejících letech investovat. Ve svých řadách má špičkové odborníky z oblasti finančně analytických oborů, finančního práva a v neposlední řadě i osoby s rozsáhlými zkušenostmi z distribuce finančních služeb. Především synergie mezi těmito oblastmi přináší zásadní přidanou hodnotu v rámci finančních služeb. Investiční skupina se zaměřuje hlavně na finanční služby spojené s investováním.


Finance | Realizované investice

Loading

Assetio

CZECH FUND

EFEKTA obchodník s cennými papíry

ChytryHonza.cz

DRFG Finance

FINEST Invest

CLEAR Investment

ROYAL VISION

EFEKTA-IZ

PROFORZA

Fair Life

Friends Forever