Praktické semináře v oblasti telekomunikací pro studenty Mendelovy univerzity

Pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravil Ondřej Surka, který v DRFG působí jako analytik, sérii praktických seminářů s podtitulem: rozhodovací proces investora. Na začátku každého semináře se Ondřej krátce věnoval oblasti náboru a zmiňoval řadu doporučení, kterých mohou studenti využít ve svých životopisech a následné sebeprezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Důležitá je podle něj průběžná příprava na stále se zvyšující požadavky firem. Téma přednášky bylo zaměřeno nejen na kroky, které investor musí udělat před samotnou investicí, ale také na představení aktuálního trhu telekomunikací a jeho dílčích specifik s ohledem na budoucí trendy.  Součástí výuky byla také diskuze nad již realizovanými investicemi DRFG v daném odvětví. Podle Ondřeje Surky je v České republice velká bariéra mezi tím, co studenti reálně umí a co praxe vyžaduje. Přínos praktických seminářů vnímá především jako cestu, která studujícím umožňuje propojovat jejich akademické znalosti s realitou. Doporučuje proto například účast v různých soutěžích, popřípadě zajímavou mimoškolní aktivitu, během které student projeví svou výjimečnost. "Mezi studenty vnímám obrovské rozdíly. V naší investiční skupině pracujeme s elitou studentů brněnských ekonomických univerzit, kdy například 2 členové vítězného týmu soutěže "CFA Research Challenge 2017" pro nás v současné době pracují. Tito studenti na sobě každý den tvrdě pracují a ke škole přistupují jinak než většina. Neučí se jednotlivé pojmy nazpaměť, ale přemýšlí nad tím, jak celé odvětví  funguje a proč tomu tak je. Při pohovorech jde velmi rychle poznat, kdo tématu rozumí a kdo jen umí definici z knihy. Doporučuji proto všem studentům, aby byli zvídaví a našli něco, co je baví, a v tom pak byli jednoznačně nejlepší." dodává Ondřej.