Teplárna Šternberk

Moderní energoblok o souhrnném instalovaném výkonu 5MW produkuje teplo a elektrickou energii prostřednictvím zplyňování biomasy. Produkce elektřiny dostačuje pro potřeby zhruba 3 000 domácností.

Cílem projektu je dodávat cenově dostupné teplo z obnovitelných a trvale udržitelných zdrojů do průmyslových objektů a domácností ve městě Šternberk. Projekt započal v roce 2014 a nyní se nachází v závěrečné fázi.

www.teplarnasternberk.cz