Czech Home Capital

Začátkem července 2021 do společnosti Czech Home Capital, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU, majetkově vstoupila skupina DRFG, která se stala největším akcionářem. Strategií je budovat a rozšiřovat vlastní teritoriálně diverzifikované bytové portfolio ve stabilních lokalitách. Aktuálně spravuje Czech Home Capital na 8000 jednotek napříč Českou republikou. Předností společnosti je moderní technologicky orientovaný facility management všech nemovitostí. Pronájem bytů přináší stálý výnos založený na fundamentální lidské potřebě bydlet, je proto méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu. V oblasti nemovitostí tak vhodně doplňuje investiční strategii skupiny DRFG.