Podporujeme brněnskou Diakonii Českobratrské církve evangelické

Podporujeme brněnskou pobočku Diakonie Českobratrské církve evangelické, což je druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby v České republice. Tato organizace pomáhá lidem bez ohledu na jejich vyznání a při práci s klienty respektuje jejich rodinné prostředí a vazby.  Cílem poskytované péče je umožnit lidem žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory jejich handicapům. drfg - diakonie Brněnské středisko se zaměřuje zejména na pomoc seniorům, lidem s duševním onemocněním a mentálním či kombinovaným postižením v Jihomoravském kraji. Pro seniory s demencí spravuje brněnská pobočka centrum denních služeb, kde jsou klienti pod dohledem a v péči a dále zajišťuje pečovatelskou službu v domácím prostředí u lidí se sníženou soběstačností. Diakonie Brno také funguje jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Pro mentálně a kombinovaně postižené klienty vede v Letovicích centrum denních služeb a chráněné bydlení.

diakoniewww.brno.diakonie.cz