Podpořili jsme II. ročník festivalu Quijotova šedesátka

Podpořili jsme realizaci II. ročníku festivalu Quijotova šedesátka Divadla Klauniky Brno s integračním zaměřením. Hosty festivalu byly umělecké soubory pracující s mentálně či fyzicky postiženými lidmi. Divadlo Klauniky Brno více než 10 let spolupracuje se skupinou mentálně postižených spoluobčanů. Za tuto dobu vznikly dvě divadelně-integrační inscenace (Voličská kampaň, Andělský kabaret), na níž se mentálně postižení podílejí jako herci. logodivadlo V roce 2015 divadlo uspořádalo divadelně-integrační festival s názvem Quijotova šedesátka. Na festivalu se představilo šest organizací, které pracují s mentálně či fyzicky postiženými a to v rámci divadelního, tanečního či výtvarného umění. Festival se konal v Lipnici nad Sázavou a navazuje tak na divadelní tradici „Haškovy Lipnice“. Představení se konala v prostorách hradu Lipnice, v amfiteátru, v místním kostele i v ulicích obce. Divadlo plánuje z tohoto festivalu vytvořit stálou, každoroční tradici. Dále pravidelně organizuje výstavy výtvarných děl ve Vinném sklípku – Galerii na Orlí 1 v Brně. Zde zajišťuje především kulturní program vernisáží. Mentálně postižení členové divadla se podílejí na této přípravě po technické i umělecké stránce – vernisáže obvykle spolumoderují. Divadlo bylo založeno roku 1984 žáky Boleslava Polívky, pány PhDr. Zdeňkem Korčianem a Ing. Zdeňkem Mazáčem a charakteristickými znaky klaunické tvorby jsou absurdita, mystifikace, improvizace, provokace, komunikativnost a především otevřenost a hravost.   [gallery ids="4745,4746,4747,4748,4749,4750"] Veškerá integrační činnost divadla je výsledkem spolupráce zdravých a postižených osob, umožňuje otevřený náhled do světa mentálně postižených a nastavuje zrcadlo světu, který zdravým připadá běžný. Prostřednictvím inscenací dochází k vzácné komunikaci mezi divákem a hercem, která dovoluje divákům setkání s handicapem v novém úhlu pohledu a vyrovnání se s ním prostřednictvím společného zážitku. Tyto integrační projekty posilují osobnosti mentálně postižených spolupracovníků. Mají možnost plnohodnotné seberealizace na veřejnosti, možnost úspěchu a ocenění. Práce na projektech je vede k tvorbě, přemýšlení, ke schopnosti vyjádřit svůj názor. Projekty divadla postupně od integrace přecházejí k inkluzi (tj. nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení). Realizace představení samotných i další aktivity (tj. účast na různých společenských akcích, Vinné ústraní a zejména Divadelní penzion) umožnily mentálně postiženým plnohodnotné zařazení do běžné společnosti – ať už v rámci kulturního působení nebo v rámci praktických aktivit. Více info o aktivitách Divadla naleznete zde