Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
AKTIVA 470 740 984 157 2 192 011 2 648 616 4 447 808 7 366 380
TRŽBY 160 178 236 833 825 089 1 021 709 1 871 943 3 843 965
EBITDA 35 783 40 028 121 782 162 246 326 973 579 901

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Konsolidované a auditované výsledky za rok 2018

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou) 3 440 838
Hodnota držených nemovitostí 4 021 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 30. 06. 2019

Vývoj

celková aktiva / obrat / vlastní kapitál

Podíly na celkových aktivech 2018

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji skupiny vzrostla celková aktiva v roce 2018 na hodnotu 7,36 mld. CZK. Už tradičně představuje největší podíl na aktivech realitní divize. Naše portfolio zahrnuje přes čtyřicet retail parků, obchodních center a také jednotlivých objektů napříč celou ČR.

Podíly na obratu 2018

Za rok 2018 jsme dosáhli konsolidovaného obratu nad 3,84 mld CZK, což představuje oproti roku 2017 významný meziroční nárůst o +105,7 %. V oblasti nemovitostí pokračujeme dále v akvizici komerčních projektů a nově tuto oblast rozšiřujeme o vlastní výstavbu. V telekomunikacích jsme ke konci roku 2018 dokončili konsolidaci poskytovatelů internetového připojení a tento projekt jsme úspěšně exitovali. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvoří přes 3/4 obratu skupiny.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2017 přesáhl hodnotu 320 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2016 je to dvojnásobný růst.

Dynamický růst pokračoval i v roce 2018, kdy EBITDA dosáhla na hodnotu 579 mil. CZK

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení (80 %) a finanční páky (5,1) se dlouhodobě pohybuje na hodnotách obvyklých vzhledem k dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu, který za rok 2018 dosáhl na hodnotu 1,443 miliardy CZK.