Sdělení společnosti DRFG a.s. ke stanovisku ČNB

Česká národní banka (ČNB) vydala dne 23.02.2016 odpověď na dotaz k posuzování limitů stanovených v § 34 odst. 4 písm. g), resp. § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT) v případě nabídky více emisí cenných papírů jednoho emitenta v průběhu 12 měsíců.

Společnost DRFG a.s. bere na vědomí stanovisko ČNB, ve kterém bylo konstatováno, že celkové hodnoty protiplnění cenných papírů jednoho emitenta nabízených v průběhu 12 měsíců, stejně jako počet osob, jímž je nabídka cenných papírů emitenta v průběhu téhož období činěna, je třeba pro účely limitu stanoveného v § 34 odst. 4 písm. g), resp. § 35 odst. 2 písm. b) ZPKT sčítat. To v praxi znamená, že jeden emitent cenných papírů může, bez ohledu na počet jím nabízených emisí, oslovit v rámci neveřejné nabídky pouze 150 potenciálních investorů za 12 měsíců.

Společnost DRFG a.s. ukončila nabídku úpisu všech emisí dluhopisů, jejichž parametry by mohly být potenciálně v rozporu s nově vydaným stanoviskem ČNB. Společnost DRFG a.s. či jiné společnosti skupiny DRFG budou případně emitovat a nabízet pouze dluhopisy, které odpovídají nejen zákonným požadavkům ale i všem stanoviskům ČNB. Takové dluhopisy pak budou nabízeny k úpisu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING a.s.

V Brně dne 03.03.2016

Sdílejte