Pavel Svoreň předsedou představenstva Teplárny Šternberk a partnerem v DRFG Energy

Pavel Svoreň se stal „novou“ klíčovou osobou pro energetiku v investiční skupině DRFG. Na pozici předsedy představenstva společnosti Teplárna Šternberk, SE střídá Leoše Vídenského, který opouští i samotnou skupinu. Pavel Svoreň se nově stává partnerem ve společnosti DRFG Energy, která zastřešuje energetiku ve skupině.

„Pavla Svoreně jsem potkal v rámci našeho projektu pro talentované studenty UNIFER. Jeho znalosti energetiky a lidský potenciál vyústily ve vzájemnou spolupráci na projektu výstavby Teplárny Šternberk, za nějž se stal v krátké době plně odpovědným. Na základě pozitivní zkušenosti jsme se dohodli, že se jeho angažmá v rámci skupiny rozšíří a to nejen pozicí předsedy představenstva v pro nás klíčovém projektu, ale i jako partnera DRFG Energy, kde drží 5 % podíl. Teplárna Šternberk startuje na podzim tohoto roku,“ uvádí zakladatel a majoritní vlastník investiční skupiny DRFG, David Rusňák, a dodává: „Momentálně se více koncentrujeme na energetiku, nemovitosti, telekomunikace a finanční služby. Bohužel v nové struktuře skupiny již není dostatečný prostor pro uplatnění Leoše Vídenského, kterému jsme proto umožnili pokračovat v kariéře mimo strukturu DRFG. Tímto bych mu chtěl za dosavadní práci a přínos pro skupinu poděkovat.“

Pavel Svoreň studoval na University of Tallinn a Masarykově Univerzitě, na níž získal magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Před příchodem do skupiny DRFG se zabýval energetikou v rámci angažmá na Ambasádě ČR v Tallinnu, Ministerstvu průmyslu a obchodu a SPP.

O TEPLÁRNĚ ŠTERNBERK, SE

Moderní energoblok o instalovaném výkonu 1 MWe a 4,6 MWt produkuje teplo a elektrickou energii prostřednictvím zplyňování biomasy. Produkce elektřiny dostačuje pro potřeby zhruba 3 000 domácností. Cílem projektu je dodávat cenově dostupné teplo z obnovitelných a trvale udržitelných zdrojů do průmyslových objektů a domácností ve městě Šternberk. Projekt započal v roce 2014 a nyní se nachází v závěrečné fázi. Více na www.teplarnasternberk.cz.

DRFG ENERGY s.r.o.

Společnost DRFG ENERGY s.r.o. se zaměřuje na investice do decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. V roce 2014 došlo nejen ke stanovení strategie rozvoje energetiky v rámci investiční skupiny DRFG, ale také k započetí realizace prvního projektu, Teplárny Šternberk. Pro rok 2015 plánujeme vyhledat další teplárenské projekty obdobného typu. V oblasti energetiky bychom rádi naše portfolio rozšířili o projekty z oblasti malých vodních elektráren, fotovoltaiky a případně i odpadového hospodářství.

O INVESTIČNÍ SKUPINĚ DRFG

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím private equity investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde můžeme získat významný rozhodovací podíl. Preferujeme investice do finančních služeb, energetiky a nemovitostí. Za perspektivní považujeme také technologie, vzdělávání a výzkum, výrobu a služby, zdravotnictví a start-upy. Více na www.drfg.cz, aktuální ekonomické ukazatele skupiny jsou uvedeny níže.

 

EKONOMICKÉ UKAZATELE
2013
2014
2015*
AKTIVA
   470 740
984 157
1 531 419
VLASTNÍ KAPITÁL
   221 938    
324 803
   558 722  
VÝNOSY
   160 178   
236 833  
   230 187  

 * Data k 30.6. 2015 a výnosy za první polovinu roku 2015. Čísla jsou uvedena v tisících Kč.

drfg-pavel-svoren-1

Sdílejte