Největší světové hrozby roku 2017 dle Světového ekonomického fóra

Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu je v plném proudu. Představen byl kromě jiného již také každoročně aktualizovaný seznam největších globálních hrozeb pro rok 2017 (Global Risk report 2017). Téměř 750 expertů hodnotilo dopady a pravděpodobnost převládajících globálních rizik a trendů. Na první příčce se mezi odborníky umístilo extrémní počasí, následované nedobrovolnou migrací a závažnou přírodní katastrofou.

„V letech 2008, 2009 a 2010 po velké finanční krizi převažovaly mezi největšími globálními hrozbami spíše ekonomická témata. Trend se ale v poslední době otočil a na předních příčkách dominují spíše environmentální a společenské hrozby. Poprvé Světové ekonomické fórum také zařadilo do první pětky potenciální rozsáhlé teroristické útoky či masivní odcizení dat,“ říká Jan Kokta, analytik investiční společnosti DRFG.

Sdílejte