Našimi obchodními partnery jsou výhradně soukromé subjekty

Vyjádření DRFG k článku na serveru Neovlivní.cz

Investiční skupina DRFG byla v článku na serveru Neovlivní.cz nařčena z toho, že její majoritní vlastník ji vybudoval na vztazích své rodiny s veřejným sektorem. Proti tomuto tvrzení bychom se rádi ohradili. Podnikání holdingu DRFG není postaveno na spolupráci s veřejným sektorem. Naše společnost se věnuje podnikatelské činnosti, která spočívá v tom, že nakupuje firmy a následně je s časovým odstupem prodává dalším investorům. Působíme v oblastech komerčních nemovitostí, telekomunikací, lékárenství, financí a lokální decentralizované energetiky. Ve všech těchto oblastech jsou našimi obchodními partnery výhradně soukromé subjekty. Naše společnost se neúčastní a neúčastnila žádného obchodu, kdy by pořizovala investiční majetek od veřejného sektoru.

Rádi bychom se vyjádřili také k tzv. ekonomické analýze týkající se naší společnosti. Ukazatel likvidity jedné z dceřiných společností z konce roku 2014 zcela nepochybně není v dubnu 2016 celkovým obrazem likvidity skupiny DRFG. V současné době disponujeme v holdingu stovkami milionů korun v hotovosti a dalšími stovkami milionů korun v likvidních aktivech. Celkem hodnota likvidního majetku mnohonásobně převyšuje krátkodobé závazky celého holdingu. Náš holding tedy žádné problémy s likviditou rozhodně nemá. Důkazem toho je, že skupina neeviduje žádné závazky po splatnosti a dále výrazně expanduje. Rovněž i celková tržní hodnota majetku holdingu je významně vyšší než jeho celkové závazky.

Aby bylo možné se kvalifikovaně vyjádřit ke kreditní kvalitě naší společnosti, byl by potřeba daleko důkladnější pohled spočívající v detailním seznámení se s investicemi, které naše společnost udělala. Naši společnost v tomto směru novináři serveru Neovlivní.cz neoslovili, což jen dokládá neprofesionální přístup a snahu pohlížet na skutečnosti jednostranně.

Sdílejte