Konference Z domova do života

Dne 5.10.2016 proběhla v pražském Theater Royal konference Z domova do života, věnovaná tématu odchodu mladých lidí z dětských domovů a pěstounské péče. Toto setkání odborníků z oblasti institucionální výchovy, náhradní rodinné péče a integrační politiky pořádala obecně prospěšná společnost yourchance, která realizuje spolu s Nadací DRFG partnerský projekt Začni správně.

Dopolední část programu byla věnována přednáškám o problematice začleňování mladých dospělých, kteří vyrůstali mimo svou biologickou rodinu. Mgr. Petra Hermanová z orgánu sociálně-právní ochrany dětí hovořila o možnostech spolupráce orgánů statní správy a neziskového sektoru. Situaci mladých lidí, kteří z dětského domova odešli, praktickým zkušenostem z projektu Začni správně a výsledkům vlastního kvalitativního výzkumu se společně věnovaly Ing. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady yourchanceAlena Hurtová, manažerka projektu Začni správně. K tématu přípravy dětí v dětských domovech na samostatný život se vyjádřila také PaedDr. Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů a ředitelka DD Staňkov. PhDr. Hana Pazlarová z Filozofické fakulty UK, katedry sociální péče, seznámila posluchače s výsledky kvalitativního výzkumu k tématu zapojení mladých dospělých po opuštění dětského domova nebo pěstounské rodiny do pracovního procesu, který proběhl počátkem tohoto roku. Zcela konkrétní a praktické rady nejen pro mladé lidi, týkající se prevence zadlužení, ale hlavně zjišťování informací o míře osobního zadlužení a probíhajících exekucích poskytla Mgr. et Mgr. Alena Vlachová, autorka projektu Děti bez dluhů. Přednáškovou část zakončil Mgr. Milan Opravil, ředitel DD Telč, svým osobním příběh nazvaném Z domova do domova. Jako malé dítě totiž vyrůstal ve stejném dětském domově, kde s odstupem několika let následně nastoupil jako ředitel a působí v této roli dodnes.

V odpolední části proběhly workshopy pracovních skupin k tématům Systémové změny, Uplatnění na pracovním trhuPředcházení zadlužení. Výstupem jsou konkrétní návrhy potřebných změn a popisy dopadů, které by tyto změny měly přinést. Organizátoři v nejbližších dnech zpracují výstupy do uceleného písemného materiálu, který bude k dispozici všem účastníkům konference, odborné veřejnosti a samozřejmě všem příslušným ministerstvům.

 

Sdílejte