Nadace DRFG

Ocenění Bílá vrána 2017

Letos již po čtvrté vyhlašuje obecně prospěšná společnost yourchance ocenění Bílá vrána. Toto ocenění má upozornit na inspirativní příběhy mladých lidí,…

Vernisáž Jindřicha Štreita

Srdečně Vás zveme na výstavu velkoformátových fotografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c. s názvem Kde domov můj, při příležitosti měsíce…

Ze života projektu Začni správně

Předvánoční tematické setkání, Hotel Čertousy Sobota 10. prosince tentokrát patřila speciálnímu předvánočnímu setkání. Kromě toho, že se jako obvykle sjeli mlaďoši…