CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je lichtenštejnský realitní fond investující výlučně do nemovitostních aktiv na území České republiky schválený k prodeji a veřejné nabídce v České republice a Lichtenštejnsku.

DISCLAIMER

Zde uvedená sdělení nejsou nabídkou

Informace uvedené na webu DRFG nelze považovat za nabídku nebo doporučení. Informace na webu nejsou určené žádným specifickým osobám. Jsou určeny všem návštěvníkům, kteří mohou mít obecný zájem o fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND.

Nezávaznost zde publikovaných sdělení

DRFG není obhospodařovatelem fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, tím je lichtenštejnský asset manager CAIAC Fund Management AG. I přes maximální obezřetnost při kompilaci obsahu DRFG nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost a úplnost zde uváděných informací. Obsah webových stránek může být kdykoliv změněn bez předchozího oznámení. Na informacích zde uvedených nelze zakládat investiční nebo jiné rozhodnutí. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujme konzultaci s investičním poradcem.

Upozornění na rizika

Mějte prosím na paměti, že hodnota investice může klesnout i stoupnout. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice jsou zpravidla předmětem vysoké volatility. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik uvedených ve statutu/prospektu příslušného fondu.