CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí na území České republiky. Založen ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG.

Fond je rozhodnutím České národní banky schválen k veřejnému nabízení v České republice.


Český nemovitostní fond
přináší klientům dlouhodobě stabilní výnosy:

Za rok 2017 zhodnocení 5,17 %

Za rok 2016 zhodnocení 5,04 %

Investice do komerčních nemovitostí

na území České republiky

Fond investuje pouze do již fungujících, společensky a morálně akceptovatelných projektů s dlouhodobým potenciálem konzistentního výnosu.

Plánovaný cílový čistý
výnos pro klienty v roce 2017

4-5 % ročně

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond spuštěný v únoru 2016, založený ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management.

Fond investuje zejména do komerčních nemovitostí s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4–5 % ročně.

Fond bude do svého portfolia vždy nabývat již zaběhlé a fungující nemovitosti na území České republiky.

Jednoduchá a přímá strategie

Dlouhodobé smlouvy s konzistentním výnosem

Český nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond je tak zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky.

Pro fond vyhledáváme nemovitostní projekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

48 600 m² podlahové plochy

V současné době
držené nemovitosti
v hodnotě

1 880 000 000 Kč

Investujte do stabilních komerčních projektů

Klient participuje na výnosech z nemovitostí

Reporty

Nemovitostní fond během dubna zaznamenal zisk ve výši + 0,48 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje stále výborné hodnoty + 6,09 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.

V březnu zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši + 0,25 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné́ hodnoty + 5,94 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky. Drobní investoři jistě ocení zatím poslední úpravu statutu fondu, která snižuje hranici pro minimální investici. Počínaje následující valuací na konci dubna je již možné do fondu CZEACH REAL ESTATE INVESTMENT FUND začít investovat již od 500 Kč měsíčně.

Za druhý měsíc roku 2018 zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši +0,26 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné hodnoty +5,80 %. Koncem
uplynulého měsíce náš fond prošel hned několika technickými změnami ve svém statutu. Tou na první pohled nejpatrnější je změna názvu na CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND.

V prvním měsíci roku 2018 fond zaznamenal zisk ve výši + 0,37 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tak činí 11 087,80 Kč. Fond byl spuštěn v únoru roku 2016, nyní to jsou tedy takřka přesně dva roky od jeho spuštění, během kterých fond přinesl svým investorům zhodnocení ve výši +10,88 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.

Zisk fondu za celý rok 2017 dosáhl hodnoty + 5,17 % a náš fond se tak řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund od svého spuštění fondu dne 23. 2. 2016 do konce roku 2016 fond zhodnotil o +5,04 %.

Základní informace pro investora:

Název instrumentu: CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 1,36 %
Měna: CZK
Valuace: měsíční
Regulátor: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Klíčové informace pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Cena podílového listu [CZK]

Aktiva pod správou [mil. CZK]

Nemovitosti vlastněné fondem

Loading

OC Lannova, České Budějovice

Retail Arena CHODOV

Retail Park České Budějovice

Náměstí Svobody 20

Retail Park Vyškov

ProStorage Praha – Hostivař

Poliklinika Vyškov

Retail Park Kyjov

Retail centrum Aš

JYSK Jindřichův Hradec

JYSK Písek

JYSK Vyškov

JYSK Mělník

Poraďte se s námi

Zanechte kontakt, ozveme se vám do druhého dne.


Další informace o nemovitostním fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND naleznete zde >

Zákonné informace - upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na této stránce).

Kontakty

DRFG a.s.
www.drfg.cz

Holandská 878/2
639 00 Brno
Česká republika
Email: info@drfg-ucits.li
Tel: +420 732 829 958

NEUE BANK AG
www.neuebankag.li

Marktgass 20
Postfach 1533
FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 236 08 08
Fax.: +423 232 92 60

CAIAC Fund Management AG
www.caiac.li

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern, Liechtenstein
Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
www.deloitte.com

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan, Liechtenstein
Tel.: +423 237 42 60