DRFG AIF Real Estate Fund

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí na území České republiky. Založen ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG.

Fond je rozhodnutím České národní banky schválen k veřejnému nabízení v České republice.


Nemovitostní fond DRFG
přinesl klientům za posledních 12 měsíců

zhodnocení ve výši 5,91 %

Investice do komerčních nemovitostí

na území České republiky

Fond investuje pouze do již fungujících, společensky a morálně akceptovatelných projektů s dlouhodobým potenciálem konzistentního výnosu.

Plánovaný cílový čistý
výnos pro klienty v roce 2017

4-5 % ročně

DRFG AIF Real Estate Fund je investiční fond spuštěný v únoru 2016, založený ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management.

Fond investuje zejména do komerčních nemovitostí s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4-5 % ročně.

Fond bude do svého portfolia vždy nabývat již zaběhlé a fungující nemovitosti na území České republiky.

Jednoduchá a přímá strategie

Dlouhodobé smlouvy s konzistentním výnosem

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund.

Fond je tak zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky.

Pro fond vyhledáváme nemovitostní projekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

30 600 m² podlahové plochy

V současné době
držené nemovitosti
v hodnotě

963 000 000 Kč

Investujte do stabilních komerčních projektů

Klient participuje na výnosech z nemovitostí

Reporty

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc říjen zisk ve výši + 0,72 %. Prozatím se tak jedná o druhý nejúspěšnější měsíc v roce 2017. Zisk fondu za rok 2017 je v tuto chvíli + 4,69 % a fond tedy s dvouměsíčním předstihem dosahuje svého cílového pásma zisku na úrovni 4 – 5 % p.a. Aktuální hodnota jednoho podílového listu je 10 996,15 Kč.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc září zisk ve výši + 0,23 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10 917,45 Kč. Zisk fondu za tři čtvrtletí roku 2017 je tedy + 3,94 %.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc srpen zisk ve výši + 0,28 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10892,49 Kč. Zisk fondu od počátku roku 2017 je tedy + 3,70 %, což ho řadí mezi absolutní špičku mezi nemovitostními fondy distribuovanými na území České republiky.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc červenec zisk ve výši +0,40 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.861,77 Kč. V červenci fond žádnou akvizici neprovedl. Na provozní úrovni fondu jsme však v uplynulém měsíci nezaháleli.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc červen rekordní zisk ve výši +2,48 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.818,84 Kč. Za první půlrok roku 2017 tak fond zhodnotil klientské prostředky o 3,00 %.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc květen zisk ve výši 0,01 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.557,49 Kč.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc duben zisk ve výši 0,34 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.556,36 Kč.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zaznamenal za měsíc březen korekci ve výši 0,14 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10520,79 Kč.

Zisk nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate Fund za měsíc únor činil +0,27 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu je 10.535,87 Kč. Fond jsme spustili v únoru 2016 a lze tedy zhodnotit, že prvním roce dosáhl fond čistého zhodnocení pro klienty na úrovni + 5,36 %.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund zahájil nový rok 2017 ziskem na úrovni +0,04 % za období měsíce ledna. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tedy činí 10 507,82 Kč a necelý rok od svého spuštění dosahuje fond celkového čistého zhodnocení pro své klienty na úrovni +5,08 %.

Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund za období čtvrtého kvartálu roku 2016 dosáhl zhodnocení na úrovni + 1,89 %. Klientské prostředky od svého spuštění fondu dne 23. 2. 2016 do konce roku 2016 fond zhodnotil o + 5,04 %.

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 byly do fondu nakoupeny dvě nemovitosti. Za období třetího kvartálu zaznamenal fond zisk na úrovni +1,18 %.

Došlo ke konsolidaci správy budov a i díky tomu došlo k nadprůměrnému výkonu fondu, který za období druhého kvartálu zaznamenal zisk pro investory na úrovni +1,36 %

Fond byl spuštěn během měsíce února roku 2016 a investuje zejména do komerčních nemovitostí s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4,5 % ročně.

Základní informace pro investora:

Název instrumentu: DRFG AIF Real Estate Fund
Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 1,74 %
Měna: CZK
Valuace: čtvrtletní
Regulátor: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

 

Cena podílového listu [CZK]

Aktiva pod správou [mil. CZK]

 

Nemovitosti vlastněné fondem

Loading

Retail Arena CHODOV

Náměstí Svobody 20

Retail Park Vyškov

ProStorage Praha – Hostivař

Poliklinika Vyškov

Retail Park Kyjov

JYSK Jindřichův Hradec

JYSK Písek

JYSK Vyškov

JYSK Mělník

Poraďte se s námi

Zanechte kontakt, ozveme se vám do druhého dne.


Zákonné informace - upozornění pro investory

DRFG AIF REAL ESTATE FUND může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na této stránce).

Kontakty

DRFG a.s.
www.drfg.cz

Holandská 878/2
639 00 Brno
Česká republika
Email: info@drfg-ucits.li
Tel: +420 732 829 958

NEUE BANK AG
www.neuebankag.li

Marktgass 20
Postfach 1533
FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 236 08 08
Fax.: +423 232 92 60

CAIAC Fund Management AG
www.caiac.li

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern, Liechtenstein
Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
www.deloitte.com

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan, Liechtenstein
Tel.: +423 237 42 60