Kateřina Tučková přednášela přátelům a podporovatelům Nadace DRFG

Příjemné odpolední setkání Kateřiny Tučkové a čtyřiceti účastníků z řad přátel a podporovatelů Nadace DRFG proběhlo 2. května ve velmi přátelské a pohodové atmosféře v prostorách Regionální hospodářské komory Brno. Kateřina je prezidentkou festivalu Meeting Brno, jehož druhý ročník se koná 19. - 28. května 2017. Zároveň jde o nejčtenější a nejvíce oceňovanou českou spisovatelku, jejíž knihy vycházejí v desítkách zemí několika kontinentů. Během setkání nám nejprve představila svou knihu o historii brněnského průmyslu "Fabrika. Příběh textiních baronů z moravského Manchesteru".
Zdůraznila propojení německých, českých a židovských podnikatelů, jejich přínos na poli hospodářském, kulturním a sociálním. Brněnští průmyslníci byli i štědrými donátory a díky jejich přispění vznikla celá řada kulturních památek, se kterými se setkáváme v současném Brně. Mezi účastníky byl zástupce poslední brněnské textilky – Nové Mosilany, Ing. Pavel Zezula. Spolu s dalšími organizátory pozvala přítomné na festival MEETING BRNO, který je jedním z hlavních směrů podpory Nadace DRFG a představila všem účastníkům jeho exkluzivní program.