DRFG UCITS Bond Fund

Oznámení podílníkům fondu DRFG UCITS Bond Fund


V Brně dne 16. února 2018

Vážení klienti,
obhospodařovatel dluhopisového fondu DRFG UCITS Bond Fund (ISIN: LI0255111291) – lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG se po dohodě se společností DRFG a.s., promotérem tohoto fondu rozhodl ukončit činnost tohoto fondu. K tomuto rozhodnutí nás přiměla zejména změna tržních podmínek u korporátních dluhopisů. Z tohoto důvodu se obáváme, že by fond v budoucnu nedokázal dostát očekávanému zhodnocení, jaké chceme být schopni našim klientům přinášet.

Dne 16. února 2018 společnost CAIAC Fund Management AG zahájila proces ukončení činnosti uvedeného fondu. Od tohoto okamžiku již není možné nakupovat a prodávat podílové listy tohoto fondu.

Dle sdělení CAIAC Fund Management AG by konečné zpeněžení majetku ve fondu a následný výpočet ceny podílového listu mělo proběhnout v měsíci březnu 2018. Prostředky investorů budou v tomto termínu automaticky připsány na účty klientů u obchodníka s cennými papíry.

Podle poslední řádné valuace, ze dne 15. února 2018, činila hodnota podílového listu (NAV) 104,77 Kč. Konečná hodnota podílového listu by se od této částky neměla významně lišit. Počet vydaných podílových listů ke dni 15. února 2018 byl 870 080 kusů. Ukončení fondu DRFG UCITS Bond Fund přichází v době, kdy u našeho dnes již zaběhnutého nemovitostního fondu Czech real Estate Investment Fund bude možné investovat již od 500 Kč.