DRFG UCITS Bond Fund

DRFG UCITS Bond Fund je investiční dluhopisový fond založený investiční skupinou DRFG a.s. ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management.
Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG.

Fond je notifikován Českou národní bankou pro prodej veřejnosti v České republice.


Dluhopisový fond DRFG
přinesl klientům za posledních 12 měsíců

zhodnocení ve výši 2,01 %

Investiční strategie

V rámci investiční strategie fondu je pro klienty očekáván čistý výnos 3-4 % p.a. Velká důležitost je kladena na linearitu a předvídatelnost výnosu. Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank. Fond je denominován do české koruny.

Pro koho je fond určen

Fond je vhodný pro vyvážené investory, kteří tolerují malou míru rizika a konzistentní výnosy.
Minimální doporučený investiční horizont je tři roky.
Fond nabízí možnost jednorázové i pravidelné investice od 100 Kč.

Měsíční reporty

Dluhopisový fond DRFG UCITS Bond Fund začal rok 2018 skvěle, kdy během ledna zaznamenal zisk na úrovni + 0,69 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tedy činí 105,34 Kč. Zisk fondu za posledních 12 měsíců je 2,12 %. V roce 2018 očekáváme výkonnost fondu opět v rozmezí 3 – 4 % s maximální linearitou.

Dluhopisová fond DRFG UCITS Bond Fund během prosince zaznamenal zisk na úrovni + 0,36 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu činí 104,62 Kč. Za rok 2017 tedy fond dosáhl zisku + 2,01 %. Tento výsledek zůstal lehce za očekáváním. Pozitivní však je, že devět měsíců z roku 2017 zaznamenával fond zisk, a tak, kromě listopadové korekce, splnil svůj hlavní cíl, kterým je přinášet investorům stabilní zisk s minimem výkyvů.

Dluhopisový fond DRFG UCITS Bond Fund během listopadu zaznamenal pokles hodnoty podílového listu ve výši -1,27 %. Jedná se o největší korekci za dobu fungování fondu. Aktuální hodnota jednoho podílového listu je tedy 104,24 Kč a zisk fondu za posledních 12 měsíců poklesl na stále přijatelnou hodnotu + 2,54 %. úrovni + 4,30 %, což ho stále řadí na přední příčky v kategorii dluhopisových fondů distribuovaných na území České republiky.

Dokumenty

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku včetně přílohy se specifickými informacemi o fondu a prospekt z 23. prosince 2016

DRFG UCITS BOND FUND – SKIPCP podle lichtenštejnského práva

Klíčové informace pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace pro investora o tomto fondu. Nejedná se o žádný propagační materiál. Tyto informace jsou předepsané ze zákona a měly by Vám vysvětlit podstatu tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme Vám si tento dokument pečlivě přečíst, abyste se mohli při svém investování správně rozhodovat.

Příloha B: Specifické informace pro jednotlivé prodejní země

Informace pro potenciální investory v DRFG UCITS Bond Fund v České republice. Tyto informace doplňují prospekt a poskytují další podrobnosti s ohledem na prodej v České republice.

Cena podílového listu [CZK]

Poraďte se s námi

Zanechte kontakt, ozveme se vám do druhého dne.


  Zákonné informace - upozornění pro investory

  DRFG UCITS BOND FUND může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů a jiných nástrojů. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na této stránce).

  Kontakty

  DRFG a.s.
  www.drfg.cz

  Holandská 878/2
  639 00 Brno
  Česká republika
  Email: info@drfg-ucits.li
  Tel: +420 732 829 958

  NEUE BANK AG
  www.neuebankag.li

  Marktgass 20
  Postfach 1533
  FL-9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 08 08
  Fax.: +423 232 92 60

  CAIAC Fund Management AG
  www.caiac.li

  Haus Atzig, Industriestrasse 2
  P.O. Box 27, FL-9487 Bendern, Liechtenstein
  Tel.: +423 375 83 33
  Fax: +423 375 83 38

  Deloitte (Liechtenstein) AG
  www.deloitte.com

  Bahnhofstr. 15
  9494 Schaan, Liechtenstein
  Tel.: +423 237 42 60