Finančně gramotná a podnikavá škola

Další krok k finančně gramotným školám Ve středu 1. 12. 2016 se v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnil další Kulatý stůl na téma Finančně gramotná a podnikavá škola. Akce, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost yourchance s podporou skupiny Pioneer Investments a Nadace DRFG, proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Téměř tři desítky zástupců základních a středních škol a odborných učilišť využili příležitosti vyměnit si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti efektivní výuky finanční gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogů v tomto směru a rozvoje kariérního poradenství a podnikavosti ve svých školách. Velkým přínosem byla účast zástupců Ústeckého kraje, CzechInvestu a Svazu průmyslu a dopravy, kteří do diskuse přinesli podněty z pohledu zaměstnavatelů. Účastníci také aktivně využili přítomnosti Ing. Kateřiny Lichtenberkové, odborné garantky projektu Finanční gramotnost do škol, ke které směřovali otázky k metodické a odborné pomoci při uchopení tématu finanční gramotnosti a podnikavosti ve školních vzdělávacích programech. ks_unl2 Většina přítomných se shodla na klíčové otázce, kterou musí učitelé ve výuce vyřešit. V době, kdy jsme zahlceni daty a informacemi, asi není překvapivá. Žáci se ptají: „A k čemu mi to bude?“. Na učitelích pak je, aby jim pomohli pochopit souvislosti mezi finanční ne/gramotností a každodenním životem. Na místě bylo prezentováno několik příkladů dobré praxe a přímo u stolu vznikly i podněty, co dalšího by mohlo být účinnou pomocí v tomto směru. Mnohem palčivějším problémem však jsou špatné příklady dlouhodobě nezaměstnaných rodičů a nezdravé finanční návyky v sociálně slabých  rodinách. Zde se žák dostává do přímé konfrontace nabitých znalostí a zkušenosti z rodiny, navíc zde významnou roli hraje osobní hodnotový žebříček žáka. V jistém smyslu je žák díky tomuto ideovému střetu nucen vymezit se vůči učiteli, nebo vůči rodičům. A tady je role učitele skutečně klíčová. Vzhledem k tomu, důležité toto téma je, budeme mu zde věnovat samostatný článek. Součástí programu Kulatého stolu bylo také slavnostní předání certifikátu Finančně gramotná škola. Jako první v ČR podmínky certifikace splnila Základní škola a Mateřská škola v Povrlech. Její ředitelka, paní Jaroslava Najmonová převzala plaketu a gratulace z rukou Ing. Kateřiny Lichtenberkové a Jany Merunkové, ředitelky yourchance o.p.s. Zároveň se s přítomnými kolegy podělila o zkušenosti s výukou finanční gramotnosti na obou stupních základní školy i s realizací projektového dne, který na škole v Povrlech uspořádal v polovině měsíce listopadu lektorský tým yourchance. Adeptů, kteří právě procházejí procesem certifikace, jsou aktuálně dvě desítky. Podle současného zájmu však během příštích dvou let yourchance očekává nárůst asi na dvě stovky škol.