DRFG realizuje výstavbu teplárny ve Šternberku

Investiční skupina DRFG instaluje ve Šternberku energoblok o instalovaném výkonu 1 MW elektrické a 6 MW tepelné energie, který bude dodávat teplo a energii do přilehlého průmyslového areálu a sídliště. Instalovaný kotel velmi účinně spaluje různá biomasová paliva ve formě pelet, přičemž s přehledem splňuje nejpřísnější emisní limity. Teplárna je bezobslužná, většina monitoringu je prováděna dálkově. Na minimum se tedy eliminují potenciální lidské chyby. Čtyři zaměstnanci budou mít na starost pouze doplňování paliva a běžnou údržbu technologií. Leoš Vídenský, výkonný ředitel DRFG zodpovědný za akvizice, řekl: "Nejvyšší nákladovou položkou všech elektráren jsou paliva a kotel naší teplárny dokáže spalovat více druhů paliv, která dovedeme měnit za chodu. Proto využitá technologie spalování spolu s plně automatizovaným provozem přispívá k vysoké finanční rentabilitě projektu. Energetická strategie DRFG se obecně zaměřuje na decentralizované teplárenství, odpadové hospodářství a akvizice obnovitelných zdrojů, a proto v blízké budoucnosti budeme realizovat další projekty podobného rozsahu.“ O investiční skupině DRFG DRFG je česká investiční skupina s kapitálovými podíly ve firmách zabývajícími se investičními a finančními službami, energetikou, nemovitostmi, vzděláváním a výzkumem, vývojem software a výrobou. Cílem DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do perspektivních firem a projektů. Řídí se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, v kterých má expertízu, v lokalitách, které jsou jí kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde může získat významný rozhodovací podíl.