Co s kapesným a jak si hlídat účty. Projekt naučí děti lépe zacházet s penězi

Financujeme nový projekt s názvem Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání, který na jihomoravských základních a středních školách v těchto dnech startuje jako součást Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, který dovede školáky k lepší finanční gramotnosti. „Chceme zvýšit úroveň výuky v těchto oblastech a podpořit učitele při rozvoji klíčových dovedností žáků. Nedílná součást je i sdílení příkladů dobré praxe,“ vysvětlila členka expertního týmu společnosti Yourchance, která má tento projekt na starost, Kateřina Lichtenberková. Školy, které splní potřebné podmínky, získají certifikát Finančně gramotná škola. Do projektu se zapojilo několik jihomoravských škol.

Celý článek naleznete zde >