Ekonomické ukazatele


Konsolidované a zauditované výsledky za rok 2020*

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Skupina DRFG a.s. se nadále věnuje investicím v segmentu komerčních a rezidenčních nemovitostí, energetiky a finančních služeb.

Skupina DRFG TELCO s.r.o. (Suntel Group) nadále pokračuje v investicích do telekomunikačních projektů.

Obě skupiny mají shodné konečné majitele, základní cíle a podléhají společné byznysové strategii.

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou)5,57 mld.Kč
Hodnota držených nemovitostí7,81 mld.Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

údaje platné k 31. 07. 2021

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG*

* údaje platné k 31.07.2021

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG TELCO*

* údaje platné k 31.07.2021