3. TÝDEN

Důležité zprávy

Teroristický útok na francouzský deník Charlie Hebdo

Ve středu 7. 1. 2015 došlo k teroristickému útoku na pařížský satirický deník Charlie Hebdo. Zemřelo celkem dvanáct lidí, deset novinářů a dva policisté. Hlavními podezřelými byli bratři Said a Cherif Kouachiovi, francouzští občané původem z Alžírska. Spojené státy americké již poskytly informace, že oba útočníci byly na seznamu osob, kterým nebylo umožněno cestovat do USA. Podle amerických bezpečnostních složek také jeden z bratrů prošel v roce 2011 výcvikem Al-Káidy, když strávil několik týdnů v Yemenu v tamní buňce jedné z nejznámějších teroristických organizací. Do pátrání po podezřelých se zapojilo necelých devadesát tisíc francouzských policistů a v souvislosti s útokem bylo zatím zadrženo devět lidí. Na dopadení pachatelů spolupracoval s francouzskou policií i americký federální úřad pro vyšetřování (FBI). Bezprostředně po útoku vystoupil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker s prohlášením, že hodlá navrhnout všem členským zemím Evropské unie nový program na boj proti terorismu. V neděli se také sešli ministři zahraničí na plánovaném mimořádném setkání, kde měli mít podle francouzského ministra vnitra Bernarda Cazeneuve příležitost projednat další společný postup v boji proti terorismu v rámci EU za pomoci dalších zemí světa. Solidaritu s obětmi středečního útoku již projevily po celém světě statisíce lidí. Britská mediální skupina Guardian přislíbila poskytnout finanční pomoc na zachování deníku Charlie Hebdo ve výši 100 000 liber. K této pomoci se připojí i další francouzské deníky. [1] [2] [3]

Evropa poskytne Ukrajině další půjčku

Evropská unie zvažuje další finanční pomoc na znovuobnovení ukrajinské ekonomiky, která byla zasažena konfliktem s proruskými separatisty na východě země. Návrh komise (který ale ještě musí schválit Evropský parlament a vlády zemí EU) počítá s celkovou sumou 1,8 miliard eur, tedy kolem 50,2 miliard korun. Také Mezinárodní měnový fond obnovil jednání o rozšíření stávajícího záchranného programu pro Ukrajinu. Ta v posledních dvou programech od roku 2010 dostala přislíbeno 1,6 miliardy eur, z nichž zatím obdržela 1,36 miliardy. Posledních zhruba 250 milionů dostane Ukrajina na jaře roku 2015, pokud bude i nadále plnit podmínky, ke kterým se v souvislosti s poskytnutými programy zavázala. V posledním záchranném programu schválil MMF loni v dubnu navíc ještě 17 miliard dolarů (402,4 miliard korun) na odvrácení kolapsu ukrajinské ekonomiky kvůli událostem posledního roku. V září 2014 upozorňoval MMF na možnost, že by Ukrajina dodatečně mohla potřebovat ještě dalších 19 miliard dolarů, pokud bude ukrajinský konflikt pokračovat i v roce 2015. [4] [5]

Politika a veřejná správa

Státní rozpočet skončil v roce 2014 schodkem 77,8 miliard korun

Stát hospodařil v roce 2014 s deficitem ve výši 77,78 miliard korun. Za rok 2013 dosahoval schodek státního rozpočtu 81,26 miliard. Celkové příjmy v minulém roce dosáhly 1 133,82 miliard korun. Celkové výdaje pak 1 211,60 miliardy. Z celkové částky příjmů připadá 50,2 % (569 miliard) na daňové příjmy, 33,8 % (382,8 miliard) na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na nedaňové a ostatní příjmy připadá 16 % (182 miliard). Podle Ministerstva financí ČR byly skutečné příjmy oproti předpokládanému rozpočtu vyšší o 5,4 miliardy především kvůli pozitivním změnám v inkasu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob. Dalšími pozitivními vlivy na příjmy státního rozpočtu byla mimořádná únorová aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE, která přinesla 8,5 miliardy korun, nebo navýšení příjmů z Evropské unie o 6,6 miliard. Celkové výdaje rostly oproti minulému roku o 3,3 % (38,5 miliardy korun). Na meziroční růst podle ministerstva působily mimo jiné například vyšší výdaje na financování společných projektů ČR a EU. Největší objem prostředků je již klasicky v rámci státního rozpočtu vynakládán na sociální dávky. Jejich podíl na celkových výdajích se sice oproti roku snížil ze 41,7 % na 40,9 %, ale jejich celková výše letos dosáhla 496 miliard, což představuje 1,3% nárůst. Celkový schodek státního rozpočtu se tak snižuje již pátým rokem v řadě. Nejnižší schodek státního rozpočtu měla Česká republika v roce 2009, kdy v krizovém období převážily výdaje nad příjmy státu o 192,4 miliard korun. [6]¨ Graf č. 1: Vývoj salda státního rozpočtu v letech 2000 - 2014 2-1 Zdroj: Data Ministerstva financí České republiky

Analýza daňové jistoty v ČR

Poradenská společnost Deloitte přichází každoročně s analýzou vnímání daňové jistoty firmami a podnikateli v regionu EMEA (Evropa, Blízký Východ a Afrika). Průzkum proběhl v 25 zemích tohoto regionu na vice než 800 respondentech v období září až říjen 2014. Mezi hlavní zkoumané oblasti patří spotřební zboží a maloobchod (11,3 %), finanční služby a pojišťovnictví (10,93 %), průmyslová výroba (10,81 %) a technologie, média a komunikace (7,99 %). Součástí je i Česká republika. Podle analýzy patří Češi v tomto ohledu v regionu střední Evropy k těm největším pesimistům. Zatímco mezi respondenty v regionu EMEA meziročně pokles podíl subjektů, kteří se domnívají, že je u nich vysoká daňová nejistota (ze 60 % na 54,2 % dotazovaných), v České republice se situace v porovnání s loňským rokem výrazně nezměnila. Vysokou daňovou nejistotu v zemi vnímá 71 % firem (oproti 70,5 % za rok 2013. Mimo jiné z letošních čísel vyplývá, že daňoví poplatníci v ČR mají relativně dobrý vztah s finančními úřady. Nově probíhající vlna daňových kontrol se zatím neprojevila. České firmy jsou méně častým terčem ze strany finančního úřadu, než ostatní sledované země. Pro firmy představuje daňová nejistota velmi vysoké riziko. Většina z nich by uvítala větší jistotu v souvislosti s daňovým systémem a jeho celkové zjednodušení. Spíše než snížení daní požadují firmy přehlednou a transparentní daňovou legislativu. [7] [8]

V Polsku zanikne největší evropský těžař uhlí

Polské ministerstvo hospodářství ve středu 7. ledna představilo plán uzavření čtyř dolů těžařské společnosti Kompania Weglowa, která je zároveň největší evropskou společností těžící uhlí. Zbylých devět dolů bude převedeno do speciálně vytvořeného podniku, který bude fungovat pod taktéž státní společností Weglokoks, která působí jako obchodník s uhlím. Vládní představitele k tomuto kroku dovedly kromě několikaletého poklesu cen uhlí také vysoké provozní náklady. Společnost již několikátý rok po sobě vykázala ztrátu. Polská vláda uvedla, že o nové uhelné společnosti ze zbylých dolů Kompania Weglowa jedná s investory z polského energetického sektoru. Restrukturalizace podle náměstka ministra hospodářství Wojciecha Kowalczyka přijde v přepočtu na necelých 15 miliard korun. Kompania Weglowa zaměstnává přibližně 49 tisíc lidí, což je zhruba polovina zaměstnanců celého polského sektoru těžby uhlí. Většina z nich dostane nabídku pracovat v novém podniku, pro zbytek bude připraveno odstupné. O práci by mělo přijít přibližně 4,8 tisíce zaměstnanců.[1][2]

ÚHOS udělil RWE pokutu 40 miliónů

Společnost RWE Supply & Trading CZ dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 40 milionů korun. Pokuta padla za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i soutěžních pravidel Evropské unie. Původní rozhodnutí v této věci bylo vydáno v roce 2006 a pravomocně v něm byla uložena sankce ve výši 240 milionů korun. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že společnost RWE se dopustila v období od 5. 11. 2004 do 10. 8. 2006 zneužití dominantního postavení, když neumožnila provozovatelům regionálních distribučních soustav, jež nepatřily do skupiny RWE, uzavřít takové smlouvy o koupi a prodeji zemního plynu, které by jim umožnily účinně konkurovat regionálním distributorům náležejícím do holdingu RWE. Za nezákonné označil Úřad také to, že společnost odmítala konkurenčním provozovatelům regionálních distribučních soustav dodávat na velkoobchodní úrovni plyn určený pro kategorii oprávněných zákazníků do kterékoliv bilanční zóny jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav. Při následném přezkoumání rozhodnutí správními soudy bylo rozhodnutí o prvním deliktu potvrzeno, avšak část výroku týkající se dodávek do bilančních zón soudy zrušily. Podle názoru soudů nebylo dostatečně prokázáno, že by konkurenční provozovatelé regionálních distribučních soustav (společnosti Pražská plynárenská, a.s., a Jihočeská plynárenská a.s.) skutečně požadovali změnu příslušných smluvních ustanovení. Úřad v novém rozhodnutí zneužití dominance týkající se možnosti dodávat do jiné bilanční zóny neprokázal, s ohledem na značný časový odstup se nepodařilo získat jednoznačné důkazy, které by prokazovaly porušení zákona. Pokuta za protisoutěžní jednání byla tedy uložena pouze za delikt, který byl potvrzen soudy. Sankce byla také příslušně snížena, a to na základě metody výpočtu používané v době původního řízení.[3][4]

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Německu má největší podíl

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Německu za rok 2014 vzrostl o 1,8% na 25,6%. O 0,2% tak překonaly podíl hnědého uhlí, které vzrostlo oproti roku 2013 0,2%  Podle ambiciózní německé energetické politiky známé pod názvem Energiewende (energetický obrat) chce největší evropská ekonomika do roku 2035 vyrábět až 60% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tuto změnu doprovází opuštění výroby elektřiny z jádra. Všechny jaderné elektrárny v Německu mají být podle plánu vyřazeny z provozu do roku 2022. [5][6] 2-2 Zdroj: Agora Energiewende 2-3 Zdroj: Agora Energiewende

Burzovní informace

Tesco a změna obchodního modelu?

Tesco momentálně stojí na začátku cesty ke znovuoživení. Nástrojem k tomuto cíli se má stát změna obchodního modelu. Tesco se chystá uzavřít své vrchní velitelství v Cheschunt s dalšími 43 neziskovými obchody. V plánu je také prodej divize, která se zabývá datovou analýzou. Prodej by měl přinést 2 mld. GBP. Tyto kroky mají vrátit Tesco na výsluní po pádu v loňském roce, kdy došlo k propadu ceny jeho akcií o 43 %. Tyto záměry budou doprovázeny dalšími opatřeními, mezi které patří změna pracovní doby ochodů a ukončení penzijního programu. Tesco tak chce reagovat na tlak ze strany maloobchodních řetězců, jako jsou Aldi a Lidl. Logicky se tedy snaží snížit cenu.Veškerá opatření jsou doprovázena nákladovými škrty. Ty mají dosahovat hodnoty 250 mil.GBP ročně. V roce 2015 nemá obchodní řetězec v plánu vyplácet dividendu. Kromě osekání nákladů a snížení cen dnes Tesco oznámilo, že Vánoční prodeje překonaly konsensuální odhady a alespoň částečně tak vylepšily loňský, rekordně nízký hospodářský výsledek. Ten by měl být podle odhadů vůbec nejhorším za více než dekádu. Akcie Tesca včera uzavřely na 182 GPB se ziskem 1,79 %. [1] [2] 2-4

Pražská burza v tomto týdnu

V období od 5.1- 7.1. zažívala pražská burza trvalý pokles. Pokles prožívaly i západoevropské burzy. Za propadem stál další pád ceny ropy a rostoucí obavy z řeckých předčasných voleb. Obchodování ve střední Evropě bylo navíc hodně omezené, když kvůli svátku zůstaly zavřené burzy v Rakousku, Slovensku i Polsku. Maďarský BUX odevzdal 0,7 %. Akcie ČEZ si odepsaly za tohle období půl procenta a poklesly na více než dvouměsíční minima. Podobné ztráty si připsaly i bankovní tituly, když akcie Komerční banky bojovaly o udržení hranice 4700 , zatímco obchodování s akciemi Erste Bank bylo poznamenáno svátkem v Rakousku. Více než dvouprocentní propad jsme viděly u akcií VIG. Nejvyšší ztrátu si připsaly akcie CETV. Dne 8.1. došlo na pražské burze k přerušení tří denního propadu a mohly jsme být svědky druhého růstového dne v letošním roce. Akcie VIG a Komerční banky rostly o jedno procento, respektive o 3%. Akciím ČEZ se nepodařilo prolomit hranici 580 Kč. V rally pokračují akcie NEW, které rostly tempem 2 %. Za tímto růstem NWR stojí pravděpodobně zprávy o nasmlouvání o 9 % vyšších cen koksovatelného uhlí na rok 2015 oproti loňskému roku. [3] [4] [5] 2-5

Hedgeové fondy a útěk investorů

Od vypuknutí krize se mohly těšit hedgeové fondy zvýšeném zájmu ze strany investorů. Na podzim loňského roku měly tyto fondy ve správě 2,82 bilionu dolarů. To je dvojnásobek toho, co měly hedgeové fondy ve správě před vypuknutím krize v roce 2008. Průměrný výnos hedgeových fondů v roce 2014 (do listopadu) činí 3,7 %, což například ve srovnání se světovým akciovým indexem FTSE All World (výnos 6,8%) je velmi slabý výsledek. Řada investorů však začíná ztrácet důvěru v tyto fondy. Viníkem jsou vysoké poplatky, které činí 2 % ze spravované investice a 20 % z výnosů. Pokud k tomu přičteme ne příliš oslnivou výkonnost, je logické, že investoři začínají opouštět tento druh zhodnocování svých prostředků. Samotná čísla hovoří za vše. Za rok 2013 činily investice do hedgeových fondů na území Evropy 1,6 miliard liber, avšak v roce 2014 bylo zaznamenáno jen šest investic do hedgeových fondů v hodnotě necelých 20 milionů liber. Studie vydaná na přelomu roku společností Coller Capital, že ze 114 oslovených velkých investorů 34 procent plánuje v následujících dvanácti měsících snížit své investice u hedgeových fondů. Pouze 14 procent pak plánuje své investice v rizikových fondech navýšit. [6] Vývoj základních indexů: 2-6 Vývoj hodnoty portfolií OPF Comsense Capital: 2-7 Vývoj hodnoty portfolií Aktivní správy Comsense Capital: 2-8       *) Anualizované hodnoty

Statistika

Meziroční inflace v eurozóně padá k hodnotě -0,2 %, Česká Republika na hodnotě meziroční inflace 0,4 %

Meziroční inflace v eurozóně měřená rozdílem cenové hladiny mezi aktuálním měsícem a stejným měsícem předešlého roku padá v prosinci 2014 k úrovni -0,2 %, což je pokles z hodnoty meziroční inflace 0,3%, která byla naměřena v listopadu 2014. Propad do deflačních hodnot v měsíci prosinci byl zapříčiněn propadem cen energií (-6.3% v prosinci v porovnání s -2,6% v listopadu), zatímco ceny zůstaly stabilní u jídla, alcoholu a tabáku (0% v porovnání s 0,5% v listopadu). Ceny zůstaly stabilní také u ostatního průmyslového zboží (0% v porovnání s -0,1% v listopadu). Jediný nárůst meziročních hodnot byl u služeb (1,2%, stabilní vůči listopadu 2014). [] Spotřebitelské ceny v České republice klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 0,1 % (z 0,6 % v listopadu). Průměrná míra inflace za celý rok 2014 dosáhla 0,4 % a byla nejnižší od roku 2003. 2-9 Zdroj: Eustat

Zajímavosti

Bill Gates chce přeměnit fekálie na pitnou vodu

Nadace Billa a Melindy Gatesových financuje vývoj elektrárny zvané Omniprocessor, která dokáže přeměnit výkaly na elektřinu a ta dále poslouží k vyčistění kontaminované vody. Testovací elektrárna je umístěna v Seattlu ve Spojených státech a je plně funkční. První elektrárna do ostrého provozu je plánována pro Senegal. Další generace elektráren by měla být schopna přeměnit fekálie 100 000 lidí v 86 000 litrů pitné vody denně a k tomu bude využívat 250 kW elektřiny. Fekálie jsou v průběhu procesu zahřívány na 1 000 stupňů Celsia, aby se z nich vypařila voda, po té je spálena pevná složka, která vytvoří dostatečné teplo, aby mohla být vyprodukována elektřina, která bude pohánět další proces. Nemoci způsobené nevyhovujícími hygienickými podmínkami zabijí každoročně přibližně 700 000 dětí. [1]                                                                                                           Zdroj: CNN 2-10

Seznam zdrojů

[1] Financial Times: US probes Yemen link to Paris killings [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9ec3b0c0-9704-11e4-9636-00144feabdc0.html?siteedition=intl#slide0> [2] Bloomberg: Manhunt Continues for Paris Killers Still at Large [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.bloomberg.com/news/2015-01-08/paris-killers-still-at-large-as-manhunt-continues.html> [3] IHNED.cz: Útočníky z Paříže pronásleduje 88 tisíc policistů, zatčeno bylo už 9 lidí [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://zahranicni.ihned.cz/c1-63355160-utocniky-z-parize-pronasleduje-88-tisic-policistu-zatceno-bylo-uz-9-lidi> [4] Bloomberg: EU Proposes 1.8 Billion Euros of New Support for Ukraine [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.bloomberg.com/news/2015-01-08/eu-proposes-1-8-billion-euros-of-new-support-for-ukraine.html> [5] Finanční noviny: EK slíbila Ukrajině další půjčku 1,8 miliardy eur [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.financninoviny.cz/zpravy/ek-slibila-ukrajine-dalsi-pujcku-1-8-miliardy-eur/1166537> [6] Ministerstvo financí České republiky: Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131> [7] Deloitte: Daňová jistota V regionu EMEA včetně ČR [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/tax/articles/cze-tax-danova-jistota.html> [8] Finanční noviny: Průzkum: Daňová nejistota je větším problémem v ČR než jinde [online]. [cit 2014-01-09]. Dostupné z: < http://www.financninoviny.cz/zpravy/pruzkum-danova-nejistota-je-vetsim-problemem-v-cr-nez-jinde/1156704> [9] Europe’s biggest coal group KW to close four mines. The Financial Times: mining [online]. January 7 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/d0eae93e-9681-11e4-a40b-00144feabdc0.html#axzz3OJRlE9pU [10] The government adopted a recovery plan for KW SA. Ministerstwo Gospodarki [online]. 2015-01-07 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.mg.gov.pl/node/22518 [11] RWE dostala od ÚOHS pokutu 40 milionů. Zvýhodnila své regionální distributory. Hospodářské noviny: ihned.cz [online]. 7. 1. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-63346560-rwe-dostala-od-uohs-pokutu-40-milionu-zvyhodnila-sve-regionalni-distributory [12] ÚOHS se znovu zabýval zneužívacím jednáním skupiny RWE, nová sankce je téměř 40 milionů kč. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [online]. 7. 1. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1922-uohs-se-znovu-zabyval-zneuzivacim-jednanim-skupiny-rwe-nova-sankce-je-temer-40-milionu-kc.html [13] Renewables take top spot in Germany power supply stakes. The Financial Times: Europe [online]. January 7 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cc90455a-9654-11e4-a40b-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3OJRlE9pU [14] Obnovitelné zdroje loni v Německu poprvé vyrobily nejvíc elektřiny. Hospodářské noviny: ihned.cz [online]. 8. 1. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-63350560-obnovitelne-zdroje-loni-v-nemecku-poprve-vyrobily-nejvic-elektriny [15]Patria: Zdevastované Tesco oseká ceny a nevyplatí dividendu [online]. [cit 2014-1-8]. Dostupné z: <http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2817072/zdevastovane-tesco-oseka-ceny-a-nevyplati-dividendu.html http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/v-unoru-startuje-investicni-fond-zamereny-na-historicka-auta-1142131> [16]Bloomberg: Tesco’s Holiday ‘Rescue’ Just the Initial Step for CEO Lewis [cit 2014-1-8] Dostupné z: < http://www.bloomberg.com/news/2015-01-08/tesco-s-holiday-rescue-just-the-initial-step-for-ceo-lewis.html> [17] Patria: Pražská burza prohlubuje letošní ztráty; nedaří se ČEZu ani finančním titulům [online]. [cit 2014-1-8]. Dostupné z: < http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2815273/prazska-burza-prohlubuje-letosni-ztraty-nedari-se-cezu-ani-financnim-titulum.htmlhttp://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/v-unoru-startuje-investicni-fond-zamereny-na-historicka-auta-1142131> [18] Patria: Pražská burza přerušuje třídenní propad; v čele rally stojí banky [online]. [cit 2014-1-8]. Dostupné z: < http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2817086/prazska-burza-prerusuje-tridenni-propad-v-cele-rally-stoji-banky.htmlhttp://www.patria.cz/zpravodajstvi/2815273/prazska-burza-prohlubuje-letosni-ztraty-nedari-se-cezu-ani-financnim-titulum.htmlhttp://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/v-unoru-startuje-investicni-fond-zamereny-na-historicka-auta-1142131> [19] Burza cenných papírů Praha [online]. Dostupné z: < http://www.bcpp.cz> [20] Zprávy E15: Nad hedgeoými fondy se smráká, investoři prchají [online]. [cit 2014-1-8]. Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/nad-hedgeovymi-fondy-se-smraka-investori-prchaji-1151303http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/v-unoru-startuje-investicni-fond-zamereny-na-historicka-auta-1142131> [21]  EUSTAT:Euro area annual inflation down to -0.2%  [online]. [cit 2014-1-8]. Dostupné z:           < http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-07012015-BP> [22] Bill Gates wants to turn poop into drinking water. CNN Money: Innovation Nation [online]. January 7 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://money.cnn.com/2015/01/07/technology/innovationnation/gates-poop-water/