1. TÝDEN

Hlavní zprávy

Rusko podá na Ukrajinu žalobu u mezinárodního soudu

Počátkem nového roku 2016 ruské ministerstvo financí prostřednictvím svého webu oznámilo záměr podat žalobu na Ukrajinu u mezinárodního soudu. Ta dluží Rusku tři miliard dolarů, které nebyla schopna vrátit ani deset dní po jejich splatnosti. Dalších 75 milionů dolarů k tomu navíc činí úroky. "Příslušná žaloba bude podána u anglického soudu v souladu se zavedenými postupy," sdělilo ministerstvo podle agentury Reuters. Splatnost dluhopisů vypršela 20. prosince. Doba možného odkladu splacení byla stanovena na deset dní. Ukrajina již před uplynutím této lhůty dávala jasně najevo, že nemá v úmyslu svůj dluh splatit. Dluhopisy splatné koncem roku 2015 byly vydány ještě za vlády prezidenta Janukovyče pár týdnů před jeho svržení. Ukrajina ovšem bude s největší pravděpodobností s Ruskem jednat o restrukturalizaci dluhu. Už jen proto, aby měla i nadále přístup k finanční pomoci od Mezinárodního měnového fondu. Rusko již dříve navrhlo Ukrajině prodloužení splatnosti jejich dluhopisů o další tři roky. U tohoto kroku ovšem Moskva požaduje západní garance. Dluh by měl být Rusku poté splacen ve třech splátkách, z nichž první by měla proběhnout již letos. [1]

Globální růst v roce 2016 podle MMF

Podle šéfky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové bude globální hospodářský růst v roce 2016 neuspokojivý. Představitelka MMF to uvedla minulý týden pro německý list Handelsblatt. Mezi faktory, které by k takové predikci měly přispět, patří výhled růstu úrokových sazeb ve Spojených státech amerických a ekonomické zpomalení v Číně. Dále je uváděn například zpomalující růst globálního obchodu a pokles cen surovin. Podle Lagardeové navíc v mnoha zemích zůstává slabý finanční sektor. Finanční rizika se také na mnoha rozvíjejících se trzích zvýšila. "To vše znamená, že globální růst bude v roce 2016 neuspokojivý a nevyrovnaný," uvedla šéfka MMF. Normalizaci měnové politiky i posun Číny směrem k růstu vedenému spotřebou jsou podle Lagardeové nutné a zdravé změny. Nicméně je potřeba, aby byly uskutečňovány pozvolna a efektivně. Obzvláště v případě růstu sazeb v USA, kde by mohl hrozit dominový efekt. FED zvýšil minulý měsíc sazby po téměř deseti letech a jasně dal najevo záměr dalšího pozvolného utahování měnové politiky. Poslední prognóza Mezinárodního měnového fondu z října loňského roku očekává tempo růstu světové ekonomiky v roce 2016 na úrovni 3,6 %, oproti loňským 3,1 %. Ve srovnání s předchozí prognózou z června 2015 jde však o zhoršení o 0,2 procentního bodu. [2]

Politika a veřejná správa

Růst české ekonomiky je podle ČNB udržitelný

Růst české ekonomiky je udržitelný a možnému přehřátí hospodářství České republiky nic nenasvědčuje. To jsou mimo jiné závěry z nedávno zveřejněného zápisu ze zasedání bankovní rady ČNB z 16. prosince 2015. Opět z něj také vyplývá, že devizové intervence lze očekávat minimálně do konce letošního roku, možná i déle. "Většina členů bankovní rady se shodovala, že jeho ukončení se pravděpodobně nachází okolo konce roku 2016," uvádí zápis. Některé názory také mluví již o počátku roku 2017. Bankovní rada se shodla na ponechání měnověpolitických sazeb na technické nule i na nutnosti udržení výrazně uvolněných měnových podmínek. Růst českého hospodářství by se měl podle centrální banky brzy promítnout i do pokračujícího růstu mezd a posílení inflačních tlaků ze strany domácí poptávky. Na zasedání se diskutovalo i o vlivu klesajících pohonných hmot. Podle ČNB na horizontu měnové politiky nepředstavuje další zlevňování ropy riziko pro inflační prognózu. Další propady cen ropy jako v letošním roce se totiž již nedají očekávat. [3]

Ekonomika, finance a byznys

Výběr důležitých událostí na finančních trzích v roce 2015

Řecká dluhová krize

V polovině roku 2015 se stala tématem číslo jedna ve světě řecká dluhová krize. V uplynulém roce se k moci v Řecku dostává Alexis Tsipras v čele levicové strany Syriza. Jako řešení krize navrhuje věřitelům nejdříve odepsání části dluhu. To ovšem ministři financí eurozóny téměř jednohlasně odmítají. Krize eskaluje počátkem léta 2015, kdy se Řecko potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jedním ze zaváděných opatření je například i zabavení volných prostředků veřejným institucím (školy, nemocnice, …), aby bylo na zaplacení splátky dluhu Mezinárodnímu měnovému fondu. Řecko není daleko od platební neschopnosti. Peníze docházejí i řeckým bankám, ze kterých mizí vklady závratnou rychlostí. V souvislosti s tímto „runem na banky“ jsou bankovní instituce v zemi na nějakou dobu dokonce uzavřeny a bankomaty vydávají pouze omezené množství peněž. Zavřena je také aténská akciová burza. Květen a červen se nese ve znamení celé řady jednání s věřiteli, která ovšem nikam nevedou. Řecko se tak dostává na pokraj bankrotu. Důvěru investorů ve schopnost Řecka dostát svým závazků dokládá například i vývoj výnosu dvouletých státních dluhopisů, které se v té době dostávají až na hranici 30 %. Po uklidnění celé situace však výnosy rychle padají a v současnosti se pohybují kolem 7 – 8 %. 1-1 Věřitelé navrhují Řecku za další záchranný program řadu reforem a úsporných opatření. Alexis Tsipras tato opatření nejdříve tvrdě odmítá a dokonce nechává řecké občany hlasovat v referendu. I když se lidé v tomto referendu vyjádřili proti, Tsipras následně tyto reformy a úspory věřitelům slibuje a dostává slíbeny další desítky miliard eur pomoci v následujících několika letech. Zatím se jedná o cca 86 miliard eur, které bude Řecko v následujících třech letech potřebovat. Jedná se již o třetí záchranný program pro Řecko (2010 – 110 miliard eur, 2011 – 130 miliard eur). Mezinárodní měnový fond se pomoci Řecku prozatím účastnit nebude, kvůli vysokému zadlužení a ne příliš přesvědčivým výsledkům při zavádění reforem. [4]

Propady na čínských akciových trzích

Čínské akciové trhy zaznamenaly v letních měsících výrazné propady a ve větší či menší míře ovlivnily i vývoj akciových trhů po celém světě. Dvě vlny výrazných propadů na čínských akciových trzích v průběhu července a srpna se promítly i do vývoje dalších asijských akciových indexů, ale výrazný vliv měly i na ostatní světové akciové trhy. K zahájení výprodejů v polovině loňského roku přispěla vlna nových akciových emisí, obavy ze zpřísnění pravidel pro výpůjčky k nákupům akcií, nejistota ohledně domácí měnové politiky a snaha vybrat si dosažené zisky před koncem pololetí. Druhá vlna výprodejů pak byla poháněna obavami ohledně zpomalující čínské ekonomiky. Propady umazaly všechny zisky od počátku roku. Výrazný růst akcií v posledním roce je připisován drobným investorům, kteří využívají k nákupům cenných papírů vypůjčené peníze. Velká většina každodenních obchodů je na čínských burzách prováděna spíše drobnými individuálními investory než velkými institucemi. Retailové obchody tvoří okolo 85 % trhu. Drobných investorů je zhruba 200 milionů. Ti navíc obchodují s větší frekvencí než investoři jinde ve světě. 81 % z nich obchoduje minimálně jednou měsíčně. V USA je to kolem 53 %. Jen za prvních 5 měsíců loňského roku vzniklo v Číně více než 30 milionů nových obchodních účtů. 1-2 Strmé propady utlumily až biliony dolarů, s kterými na trzích intervenovala čínská vláda. Ve snaze o stabilizaci trhů Čína dále například zakazuje všem akcionářům s více než pětiprocentním podílem prodávat své akcie. Zakázáno je také obchodování s více než 1400 tituly. Kromě toho je také zakázán shortselling. Komunistická strana pak ustavuje fond v hodnotě desítek miliard amerických dolarů na další nákupy akcií. Čínské penzijní fondy by navíc měly začít ve velkém investovat do akcií a dalších aktiv, aby zvýšily své výnosy. Do akcií a dalších aktiv budou moci fondy investovat až 30 % svých aktiv, ostatní peníze budou stále směřovány do dluhopisů, peněžního trhu nebo projektů v oblasti infrastruktury.

Zvýšení úrokových sazeb v USA

Ve středu 16. prosince zasedal měnový výbor amerického FEDu a dle očekávání proběhlo první zvýšení úrokových sazeb za téměř 10 let. Zvýšení proběhlo sice „pouze“ do pásma 0,25 – 0,50 %, započal však nový cyklus utahování měnové politiky. Úrokové sazby byly drženy v pásmu 0 - 0,25 % již od prosince 2008 jako nástroj pro zotavení ekonomiky z finanční krize. Další odklady zvýšení sazeb by podle šéfky FEDu Janet Yellenové mohly vést k pozdějšímu razantnějšímu přitvrzení měnové politiky, což by za důsledek mohlo mít i nástup recese. Během roku 2015 postupně rostla pravděpodobnost zvýšení sazeb právě na prosincovém zasedání a na začátku prosince prohlásila Janet Yellenová na společném hospodářském výboru kongresu, že situace americké ekonomiky je celkově příznivá a splňuje podmínky pro zvýšení úrokových sazeb. Sledovány jsou tři hlavní kritéria: Růst ekonomiky USA, míra nezaměstnanosti a inflace. Růst ekonomiky i míra nezaměstnanosti jsou splněny, ale inflace, kterou ovlivňuje i převis nabídky ropy, se stále drží hluboko pod dvouprocentním cílem. Yellenová je však přesvědčena, že inflace postupně směřuje ke stanovenému cíli. Fed již několikrát předznamenal, že zvýšení úrokových sazeb bude minimální a postupné, bude záležet na reálných makroekonomických datech, globálních finančních podmínkách a v případě příznivých zpráv se dá očekávat další postupné zvyšování, naopak v případě negativních zpráv je Fed připraven pohnout s úrokovou sazbou zpět do pásma 0 – 0,25 %. 1-3 I když Evropská centrální banka na svém prosincovém zasedání snížila depozitní sazbu na -0,3 % a prodloužila program kvantitativního uvolňování minimálně do března 2017, může Evropa těžit z pozitivních zpráv z druhého břehu Atlantiku, že zavedené programy kvantitativního uvolňování americké ekonomice pomohly. I když nakonec pomaleji a v menším měřítku, než tvrdili zastánci programu. Pokud díky restriktivní měnové politice posílí USD vůči EUR, může vzrůst také americká poptávka po evropských službách a zboží, čehož mohou využít i české společnosti, s prodloužením programu kvantitativního uvolňování ECB byl totiž prodloužen i intervenční program České národní banky, který udržuje kurz nad 27 CZK za EUR. [5]

Další propady cen ropy

Ropa je i v roce 2015 velmi sledovaným politickým tématem. V průběhu roku 2015 dochází k dalším propadům cen této komodity, vzhledem k velké globální produkci a s tím souvisejícím převisem nabídky nad poptávkou. Koncem roku jsme svědky cen, na kterých se černé zlato neobchodovalo již téměř jedenáct let. Ropě nepomáhá ani zpomalování čínské ekonomiky, jako jednoho z největších spotřebitelů ropy na světě. Negativním faktorem se stává také dohoda dosažená mezi světovými mocnostmi (USA, Rusko, Francie, VB, Německo, Čína) a Íránem ohledně jaderného programu. V rámci něj by měl Írán umožnit rozsáhlé kontroly svých jaderných zařízení a snížit své jaderné kapacity. Írán se také bude muset vzdát části zařízení na obohacování uranu a jaderného materiálu, ze kterého by mohl vyrobit jadernou zbraň. Vše budou kontrolovat inspektoři z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Výměnou za to budou postupně zrušeny západní sankce a embarga. Ty se týkají také íránského exportu ropy, která by mohla v příštím roce zaplavit globální trhy. OPEC navíc na svém posledním zasedání opět nepřistoupil k utažení cenové politiky, co se týče obchodu s ropou. Naopak ji ještě více uvolnil. Podle Mezinárodní agentury pro energii (EIA) je převis nabídky nad poptávkou očekáván do konce letošního roku. V reakci na tyto zprávy z konce roku 2015 se pak ropa propadá na nová minima kolem 36 amerických dolarů za barel. Ještě v létě loňského roku se přitom ceny pohybovaly kolem 70 dolarů za barel. Historická maxima pak tato komodita zaznamenala nad 110 dolary, kam se dostala v roce 2011 i v roce 2013. Současné velmi nízké ceny ropy však nejsou podle našeho názoru z dlouhodobého hlediska udržitelné a v horizontu několika let očekáváme opětovný růst této komodity. [6] 1-4

Volkswagen

K velmi dramatickému propadu akcií došlo v září u společnosti Volkswagwen AG poté, co přiznala, že podváděla u amerických testů na znečištění ovzduší u dieselových motorů. Podvod se týká velkého množství vozidel Volkswagenu vyrobených v letech 2009 až 2015. Společnosti hrozí pokuty až do výše několika desítek miliard amerických dolarů. Ve hře je rovněž i obvinění konkrétních zodpovědných osob v kriminální rovině. Obecně se očekává, že na Volkswagen se zaměří více regulatorní orgány a že dojde k objevení dalších „kostlivců“. Značným otazníkem zůstává, kde všude koncert Volkswagen podváděl. Značka Volkswagen tvoří pouze 33% tržeb koncernu. V počtu prodaných vozidel je to však 60%. Modely Passat a Jetta, kterých se skandál především týká, tvoří přibližně 22% ročně vyrobených vozidel koncernu. Na druhé straně motory vyráběné v koncernu se využívají v rámci různých značek. Celý koncern Volkswagen vyrábí ročně přes 10 milionů vozidel. Americký trh tvoří pouze 14% celkových příjmů koncernu. Na počtu prodaných vozidel se podílí přibližně 9%. Koncern Volkswagen měl celkové roční tržby za rok 2014 268 miliard dolarů. Čistý zisk koncernu byl ve výši 14 miliard dolarů. Dá se tedy očekávat, že pokud budou uvaleny na Volkswagen sankce v plné výši, tak jeho hospodářský výsledek bude záporný. Celková hodnota vlastního kapitálu byla na konci posledního roku ve výši 109 miliard dolarů. Pokuty ve výši 18 miliard by tak měly vést k znehodnocení vlastního kapitálu o 17%. Nicméně lze očekávat, že ztráty pro Volkswagen z této události budou ještě vyšší. Potenciálně hrozí Volkswagenu obvinění z podvodu na dalších trzích a u dalších modelů. Rovněž bylo zahájeno vyšetřování německého finančního regulátora BAFIN a nepochybně utrpěla i dobrá pověst tohoto druhého nejvýznamnějšího producenta vozidel na světě. To se může projevit i na obchodních výsledcích společnosti. [7] 1-5

Švýcarská národní banka

Švýcarská národní banka (SNB) ve čtvrtek 15. 1. 2015 překvapila celý finanční svět, když zrušila svůj limit pro kurz švýcarského franku vůči euru. Ten zavedla před přibližně čtyřmi lety. Švýcarský frank tak zažil největší volatilitu ve své historii, když po prohlášení SNB posílil vůči euru téměř o 30 %. Svoji politiku bránící euru pokles vůči švýcarskému franku pod hodnotu 1,2 zavedla švýcarská centrální banka již v roce 2011. Od té doby se měnový pár EURCHF pohyboval nad touto hodnotou v relativně úzkém pásmu. Po zrušení tohoto limitu se během jednoho dne dostal tento měnový par až na úroveň 0,8052. Euro zareagovalo na tuto situaci i vůči americkému dolaru, když se dostalo na své jedenáctileté minimum. Euro se propadlo během dne až na 1,1575 dolaru, což je nejnižší úroveň od listopadu roku 2003. Kromě měnového trhu zareagovaly na zrušení opatření SNB také švýcarské akcie. Akciový index SMI zahrnující dvacet největších švýcarských společností ztratil během dne více než 12 procent. Takový pokles patří k těm největším za posledních pětadvacet let. Samotná švýcarská centrální banka ke svému opatření uvedla, že stanovený limit, který měl chránit švýcarskou ekonomiku, již v současné době není opodstatněný. Podle analytiků se tak SNB připravuje na možný začátek kvantitativního uvolňování měnové politiky Evropskou centrální bankou. Kromě zrušení měnového limitu oznámila SNB i snížení úrokových sazeb. [8] 1-6

Energetika

Rusko chce privatizovat ropného giganta Rosněfť

Rusko letos plánuje masivní privatizaci, v plánu má získat v přepočtu až 336 miliard korun. Dlouhodobý ruský privatizační plán byl během posledních několika let zčásti zastaven kvůli nepříznivé situaci na ruském akciovém trhu. Rusko se potýka s hospodářskou recesí, která je způsobena uvalením sankcí kvůli anexi Krymu. Výrazně v neprospěch ruského hdp také působí klesající ceny ropy a plynu. Rusku schází hotovost a ministerstvo financí se rozhodlo výrazně zrychlit proces privatizace, aby nemuselo zvyšovat daně či sahat do finančních rezerv. Další společností, které by se měla privatizace týkat je menší ropný celek Bašněfť. Tato společnost byla teprve v roce 2014 znárodněna. Igor Sechin, který vede Rosněfť, však patří mezi kritiky této privatizace a tvrdí, že by mělo k privatizaci dojít až po výraznějším růstu akcií. [9]

Velká Británie uzavřela po 45 letech provozu svou první jadernou elektrárnu

Velká Británie uzavřela reaktor Wylfa 1 ve stejnojmenné jaderné elektrárně stojící na velšském ostrově Anglesey. Jaderná elektrárna Wylfa zahájila provoz v roce 1971 se dvěma reaktory, každý o výkonu 490 megawattů. Reaktor Wylfa 2 byl uzavřen již v dubnu roku 2012. První reaktor měl být původně uzavřen na konci září 2014, ale jeho provoz byl prodloužen. Elektrárnu a její okolí nyní čeká sanace, která by měla skončit v roce 2026. Bezpečná demontáž obou reaktorů a skladu paliva bude ale možná až nejdříve na počátku 22. století. Již nyní ale existují plány na výstavbu nové elektrárny Wylfa Newydd, kterou chce postavit společnost Horizon Nuclear Power, což je dcera japonského giganta Hitachi. Nová elektrárna by však neměla začít dodávat elektřinu dříve než v polovině příštího desetiletí. Tento projekt by měl také nahradit zaniklých 500 pracovních míst. [10]

Statistika

Ve 3. čtvrtletí byly sjednány finanční produkty ve výši 18 miliard Kč

Finančně poradenský trh v ČR ve 3. čtvrtletí roku 2015 navýšil objem prodaných produktů na 18 miliard korun. Oproti předcházejícímu čtvrtletí se zvýšil objem prodaných finančních produktů téměř o 2 miliardy korun. Počet nově obsloužených klientů se čítá na 90 397 retailových i korporátních zákazníků. Tyto data pravidelně monitoruje Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o. s. V oblasti pojištění bylo dosaženo finančními zprostředkovateli a poradci obratu ve výši 949 899 tis. Kč, a to při počtu 162 888 uzavřených smluv. Největší podíl na tomto obratu má běžně placené životní pojištění v objemu 616 302 tis. Kč, dále neživotní pojištění v objemu 256 039 tis. Kč a jednorázově placené životní pojištění v objemu 77 558 tis. Kč. Co se týká počtu uzavřených smluv, nejvíce se uzavřely smlouvy na neživotní pojištění, a to v počtu 106 592. U investičních produktů je sledován objem nákupů podílových listů a pravidelné investice, jejichž poměr je následující. Celkem v této oblasti bylo zprostředkováno 48 259 smluv v objemu 2 034 889 tis. Kč. Z toho u podílových listů je zaznamenán zprostředkovaný obrat ve výši 1 686 899 tis. Kč a u pravidelných investic 347 989 tis. Kč. Další oblastí finančně poradenského trhu jsou úvěrové produkty a depozita. V kategorii úvěrových produktů obsadily první příčku hypoteční produkty, které dosáhly výše 13 299 980 tis. Kč při počtu 7 980 smluv. Dále se sem řadí úvěry ze stavebního spoření, které dosáhly výše 822 594 tis. Kč. Depozitní, tedy spořící složku portfolia tvoří stavební spoření, penzijní produkty a spořicí účty, u kterých je zaznamenán zprostředkovaný objem 847 281 tis. Kč. [11]

Zajímavosti

V Las Vegas proběhne technologický veletrh CES

Od 5. do 9. ledna proběhne v Las Vegas již tradičně veletrh CES, který představí nejmodernější technologické novinky, ty ukáží, kudy se budou ubírat letošní trendy. Předpokládá se, že hlavní slovo bude letos patřit automobilům. Tiskové konference si naplánovaly firmy jako Toyota, Kia nebo General Motors. Očekávají se především nové modely elektromobilů, které by měly začít konkurovat Tesle. Mohl by to být třeba nový Chevrolet Bolt, jehož finální verzi automobilka na veletrhu představí. Na autonomních automobilech začal pracovat Ford společně s Googlem. Pod rouškou tajemství je zatím zahalena společnost Faraday Future, která přetáhla řadu inženýrů z Tesly, Volva či BMW. Dále se předpokládá, že velká část veletrhu se bude věnovat také virtuální a rozšířené realitě, hybridním notebookům, ale také i prohnutým televizorům s vlastním operačním systémem. Ve středu večer vystoupí na tiskové konferenci CEO Netflixu Reed Hastings s potvrzením, na které trhy společnost expanduje v roce 2016. Mezi potvrzenými zeměmi by měla být také Česká republika. [12]

Burzovní data

1-7 1-8

Seznam zdrojů

[1] Hospodářské noviny: Rusko požene Ukrajinu před mezinárodní soud. Kvůli nezaplacenému dluhu ve výši 75 miliard korun [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-65044170-rusko-pozene-ukrajinu-pred-mezinarodni-soud-kvuli-nezaplacenemu-dluhu-ve-vysi-75-miliard-korun [2] Patria: Šéfka MMF Lagardeová: Globální růst bude v roce 2016 neuspokojivý [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/3089718/sefka-mmf-lagardeova-globalni-rust-bude-v-roce-2016-neuspokojivy.html [3] Finanční noviny – ekonomický server ČTK: Šéfka MMF Lagardeová: Globální růst bude v roce 2016 neuspokojivý [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/3089718/sefka-mmf-lagardeova-globalni-rust-bude-v-roce-2016-neuspokojivy.html [4] Zpracováno podle dat agentur Bloomberg, Reuters, Patria a dalších. [5] Zpracováno podle dat agentur Bloomberg, Reuters, Patria a dalších. [6] Zpracováno podle dat agentur Bloomberg, Reuters, Patria a dalších. [7] Zpracováno podle dat agentur Bloomberg, Reuters, Patria a dalších. [8] Zpracováno podle dat agentur Bloomberg, Reuters, Patria a dalších. [9] Rusko shání hotovost, chce prodat ropnou firmu Rosněfť. E15.cz: Průmysl a energetika [online]. 31.12.2015 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/rusko-shani-hotovost-chce-prodat-ropnou-firmu-rosneft-1258778 [10] Británie zavřela svou první jadernou elektrárnu. Byla v provozu skoro 45 let. E15.cz: Průmysl a energetika [online]. 30.12.2015 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/britanie-zavrela-svou-prvni-jadernou-elektrarnu-byla-v-provozu-skoro-45-let-1258704 [11] Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2015 klientům finanční produkty v celkové hodnotě téměř 18 miliard Kč [online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.usfcr.cz/wp-content/usf-statistiky/Vyvoj-trhu-3Q-2015.pdf [12] Začíná největší technologický veletrh CES. V hlavní roli automobilky. E15.cz: E-svět [online]. 2.1.2016 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://e-svet.e15.cz/it-byznys/zacina-nejvetsi-technologicky-veletrh-ces-v-hlavni-roli-automobilky-1258886